Sociale Verzekeringsbank Curacao

Al in een grijsverleden, in 1994, werkte Beaumont in wat we nu het sociale domein noemen. Op het zonnige eiland in de Carribean hielpen we het lokale management met verbeteringen in de bedrijfsvoering en het wegwerken van achterstanden en terugdringen van wachttijden.