Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Interim Hoofd van de afdeling Sociale Zaken

Gezien de noodzakelijke bezuinigingen was een stevige reorganisatie noodzakelijk. Gekoppeld aan de invoering van de Wet Werk en Bijstand een pittige opgave. Als hoofd Sociale Zaken hebben we die verantwoordelijkheid op ons genomen en met het managementteam een nieuwe koers uitgezet. Deze resulteerd in een wijziging van de organisatiestructuur, van functies en competenties en werkwijzen. We hebben ingezet op uitstroom naar werk, hebben de geautomatiseerde ondersteuning hiervoor sterk verbeterd en hebben teams geformeerd waarin het accent op uitstroom is gelegd. Een aanpak waar jaren de vruchten van zijn geplukt.