Gemeente Rijswijk

Gemeente Rijswijk

Huisadviseur

Beaumont is huisadviseur van de gemeente Rijswijk. Sinds 2006 zijn diverse projecten en functies uitgevoerd. Gestart is met projectmanagement van het ESF-project 'Werken Werkt'. Hiermee zijn de uitstroomresltaten sterk verbeterd. Snel gevolgd door de interim-opdracht Hoofd van de Sectie Beleid en Kwaliteit van de afdeling Sociale Zaken. Er is orde op zaken gesteld, medewerkers hebben meer plezier in het werk gekregen, voerden hun taken gerichter en beter uit en de ondersteuning vanuit deze sectie naar de organisatie is waardevoller geworden. In 2008 hebben we de gemeente ondersteund bij het schrijven van het nieuwe re-itegratiebeleid. Daaruit volgde de opdracht tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een Rijswijks Werkcentrum. Daar hebben we vervolgens het projectmanagement voor gedaan en ervoor gezorgd dat in zo kort mogelijke tijd een lokatie uit de grond gestampt. We begeleiden met name de dienstverlening, maar ook de bouw. Zie www.rijswijkswerkcentrum.nl. Toen duidelijk werd dat er grote veranderingen aan kwamen in het sociale domein, is Beaumont gevraagd de programmamanager voor de 3 decentralisaties te leveren (Wwnv, AWBZ en Jeugdzorg). Onder de vlag Programma Participatie 2.0 stuurden we 3 projectleiders en 3 projectondersteuners aan en gezamenlijk zorgden we voor het ontwerp en de inrichting van een nieuw Rijswijks Sociaal Domein. En zorgden we ervoor dat de bedrijfsvoering klaar is voor het uitvoeren van de nieuwe gemeentelijke taken.