Gemeente Den Helder

Gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder werkt in de Kop van Noord-Holland samen met Texel, Hollands Kroon en Schagen aan de transities in het Sociaal Domein. Beaumont is gevraagd programmamanager te zijn voor de 3 D's in Den Helder. We zijn gestart met een goede projectorganisatie waarin de juiste mensen zijn verzameld. Vanuit een regionaal plan zijn we de lokale situatie gaan invullen. Een voordeel van samenwerking is dat de inspanningen gedeel worden, een nadeel dat afstemming noodzakelijk is. We hebben de Helderse kennis en ervaring in weten te zetten voor de regionale aanpak. Als programmamanager vertegenwoordigden we Den Helder in het regionale Managementoverleg. Zo konden we onze lokale inspanningen inzetten voor de regionale successen. Vanaf het begin van deze opdracht hebben we zoveel mogelijk kennis binnen de gemeente weten te verankeren, resulterend in een overdracht van onze taken aan medewerkers en managers van de gemeente zelf.